Cast: Chow Yun-fat,Danny Lee Sau-Yin,Sally Yeh,Paul Chu Kong,Kenneth Tsang,Shing Fui-On,Tommy Wong Kwong-Leung,James Ha Chim-Si,Ricky Yi Fan-Wai,Barry Wong,