Cast: Christian Bale,Ni Ni,Tong Dawei,Zhang Xin Yi,Shigeo Kobayashi,Atsuro Watabe,Shawn Dou,Paul Schneider,Cao Kefan,Huang Tianyuan,