Cast: Natsuki Hanae,Akari Kito,Kengo Kawanishi,Kana Hanazawa,Nobuhiko Okamoto,Toshio Furukawa,Kohsuke Toriumi,